Tohnichi RTD60CN 1/4" Click Type Torque Screwdriver
Price 145,00 EURO
Rotary slip style screwdriver
Rotary slip mechanism prevents over torque.
Easy torque adjustment with scale.
Torque range 0,1до 0,6 Nm
Accuracy ± 3%.
Overall length 110 mm
Certified: ISO 6789:2017 standards
Supplied with Certificate of ISO Calibration
Динамометрическая отвертка RTD оснащена прокручивающейся муфтой. При достижении установленного момента затяжки, издается оповещающий щелчок. Если продолжить затяжку отверткой RTD, муфта будет прокручиваться, предотвращая перетяжку.
Предел измерения 0,1-0,6 Nm
Отвертки RTD используются со стандартными битами (1/4").
Удобная для чтения шкала, простая настройка.
Точность измерения ± 3%.
Длина 110 мм
Сертифицировано по DIN EN ISO 6789:2003
Поставляется с сертификатом калибровки ISO
Rotary slip stiilis pöördemomendi kruvikeeraja
Lihtne pöördemomendi reguleerimine skaala abil.
Pöördemomendi vahemik 0,1 kuni 0,6 Nm
Pöördemomendi täpsus kuni ± 3%.
Pikkus 110 mm
Sertifitseeritud: DIN EN ISO 6789:2017
Tarnitakse koos ISO kaalibreerimustunnistusega
Rotācijas slīdēšanas stila griezes momenta skrūvgriezis
Rotācijas slīdēšanas mehānisms novērš griezes momenta pārsniegšanu.
Vienkārša griezes momenta regulēšana ar skalu.
Griezes momenta diapazons no 0,1 līdz 0,6 Nm
Precizitāte ± 3%.
Kopējais garums 110 mm
Sertificēts: ISO 6789:2017 standarti
Apgādāts ar ISO kalibrēšanas sertifikātu
Tohnichi RTD120CN 1/4" Click Type Torque Screwdriver
Price 147,50 EURO
Rotary slip style torque screwdriver
RTD is designed to ratchet freely after reaching the set torque to prevent applying over-torque.
Easy torque adjustment with scale.
Torque range 0,6 до 1,2 Nm
Accuracy ± 3%.
Overall length 130 mm
Certified: ISO 6789:2017 standards
Supplied with Certificate of ISO Calibration
Динамометрическая отвертка RTD оснащена прокручивающейся муфтой. При достижении установленного момента затяжки, издается оповещающий щелчок. Если продолжить затяжку отверткой RTD, муфта будет прокручиваться, предотвращая перетяжку.
Предел измерения 0,2-1,2 Nm
Отвертки RTD используются со стандартными битами (1/4").
Удобная для чтения шкала, простая настройка.
Точность измерения ± 3%.
Длина 130 мм
Сертифицировано по DIN EN ISO 6789:2003
Поставляется с сертификатом калибровки ISO
Rotary slip stiilis pöördemomendi kruvikeeraja
Lihtne pöördemomendi reguleerimine skaala abil.
Pöördemomendi vahemik 0,2 kuni 1,2Nm
Pöördemomendi täpsus kuni ± 3%.
Pikkus 130 mm
Sertifitseeritud: DIN EN ISO 6789:2017
Tarnitakse koos ISO kaalibreerimustunnistusega
Rotācijas slīdēšanas stila griezes momenta skrūvgriezis
Rotācijas slīdēšanas mehānisms novērš griezes momenta pārsniegšanu.
Vienkārša griezes momenta regulēšana ar skalu
Griezes momenta diapazons no 0,6 līdz 1,2 Nm
Precizitāte ± 3%.
Kopējais garums 130 mm
Sertificēts: ISO 6789:2017 standarti
Apgādāts ar ISO kalibrēšanas sertifikātu
Tohnichi QL15N-MH 1/4" Click Type Torque Wrench
Price 159,50 EURO
Torque click type wrench
Version with metal handle suitable for use in greasy conditions (oils, chemicals, etc.)
A clear “click” sound signals tightening completion upon reaching the set torque.
Torque setting is easy to adjust by knob and scale.
Torque range 3 до 15 Nm
Accuracy ± 3%.
Overall length 195mm
Certified: ISO 6789:2017 standards
Supplied with Certificate of ISO Calibration
Регулируемый динамометрический ключ предельного типа
Данная модель с рифленой металлической ручкой подходит для работы в условиях где есть масло или химикаты.
Щелчок означает, что был достигнут необходимый момент затяжки.
Легко настраивается при помощи основной и вспомогательной шкалы.
Диапазон крутящего момента от 3 до 15 Нм,
Точность измерения ± 3%.
Длина 195 мм
Сертифицировано по DIN EN ISO 6789:2003
Поставляется с сертификатом калибровки ISO
Pöördemomendi kliki tüüpi mutrivõti
Metallist käepidemega versioon, sobib kasutamiseks rasvastes tingimustes (õlid, kemikaalid )
Selge "klõps" heli annab märku pingutamise lõpust pärast seadistatud pöördemomendi saavutamist.
Pöördemomendi seadistust on lihtne reguleerida nupu ja skaala abil.
Pöördemomendi vahemik 3 kuni 15 Nm
Täpsus kuni ± 3%.
Pikkus 195 mm
Sertifitseeritud: DIN EN ISO 6789:2017
Tarnitakse koos ISO kaalibreerimustunnistusega
Griezes momenta klikšķu tipa uzgriežņu atslēga
Versija ar metāla rokturi, kas piemērota lietošanai taukainos apstākļos (eļļas, ķimikālijas u.c.)
Skaidra “klikšķa” skaņa norāda uz pievilkšanas pabeigšanu, sasniedzot iestatīto griezes momentu.
Griezes momenta iestatījumu ir viegli regulēt ar pogu un skalu.
Griezes momenta diapazons no 3 līdz 15 Nm
Precizitāte ± 3%.
Kopējais garums 195mm
Sertificēts: ISO 6789:2017 standarti
Apgādāts ar ISO kalibrēšanas sertifikātu.
Tohnichi DB50N-S 3/8" Dial indicator torque wrench
Price 245,50 EURO
Torque wrench with dial indicator
Torque range 5 до 50 Nm
The dial indicator torque wrenches are used mostly for measuring and inspection.
Wrench displays measurement values.
Accuracy ± 3%.
Overall length 320 mm
Resin grip
Certified: ISO 6789:2017 standards
Supplied with Certificate of ISO Calibration
Динамометрический ключ индикаторного типа со стрелочным циферблатом,
Диапазон крутящего момента от 5 до 50 Нм,
Контроль затяжки производится, как по часовой, так и против часовой стрелки,
Возможность визуальный контроля крутящего момента
Точность измерения ± 3%.
Длина 320 мм
Каучуковая ручка,
Сертифицировано по DIN EN ISO 6789:2003
Поставляется с сертификатом калибровки ISO
Mehaaniline dünamomeetriline mutrivõti numbritega
Pöördemomendi vahemik 5 kuni 50Nm
Võite kasutada nii päripäeva kui ka vastu
Pidev visuaalne kontroll, mis näitab
maksimaalne pöördemoment saavutatud
kummist käepide
Pöördemomendi täpsus kuni ± 3%.
Pikkus 320 mm
Sertifitseeritud: DIN EN ISO 6789:2017
Tarnitakse koos ISO kaalibreerimustunnistusega
Griezes momenta atslēga ar skalas indikatoru
Griezes momenta diapazons no 5 līdz 50 Nm
Ciparnīcas indikatora griezes momenta atslēgas galvenokārt izmanto mērīšanai un pārbaudei.
Uzgriežņu atslēga parāda mērījumu vērtības.
Precizitāte ± 3%.
Kopējais garums 320 mm
Kaučuka roktura satvēriens
Sertificēts: ISO 6789:2017 standarts
Tiek piegādāts ar ražoāja sertifikātu par ISO kalibrēšanu.
Tohnichi DB100N-S 1/2" Dial indicator torque wrench
Price 255,00 EURO
Torque wrench with dial indicator
Torque range 10 до 100 Nm
The dial indicator torque wrenches are used mostly for measuring and inspection.
Wrench displays measurement values.
Accuracy ± 3%.
Overall length 400 mm
Resin grip
Certified: ISO 6789:2017 standards
Supplied with Certificate of ISO Calibration
Динамометрический ключ индикаторного типа со стрелочным циферблатом,
Диапазон крутящего момента от 10 до 100 Нм,
Контроль затяжки производится, как по часовой, так и против часовой стрелки,
Возможность визуальный контроля крутящего момента
Точность измерения ± 3%.
Длина 400 мм
Каучуковая ручка,
Сертифицировано по DIN EN ISO 6789:2003
Поставляется с сертификатом калибровки ISO
Mehaaniline dünamomeetriline mutrivõti numbritega
Pöördemomendi vahemik 10 kuni 100Nm,
Võite kasutada nii päripäeva kui ka vastu
Pidev visuaalne kontroll, mis näitab
maksimaalne pöördemoment saavutatud
kummist käepide
Pöördemomendi täpsus kuni ± 3%.
Pikkus 400 mm
Sertifitseeritud: DIN EN ISO 6789:2017
Tarnitakse koos ISO kaalibreerimustunnistusega
Griezes momenta atslēga ar skalas indikatoru
Griezes momenta diapazons no 10 līdz 100 Nm
Ciparnīcas indikatora griezes momenta atslēgas galvenokārt izmanto mērīšanai un pārbaudei.
Uzgriežņu atslēga parāda mērījumu vērtības.
Precizitāte ± 3%.
Kopējais garums 400 mm
Kaučuka roktura satvēriens
Sertificēts: ISO 6789:2017 standarts
Tiek piegādāts ar ražoāja sertifikātu par ISO kalibrēšanu.